Góc sản phẩm workshop | Sản phẩm yêu thích của khách dài hạn

Góc sản phẩm workshop | Sản phẩm yêu thích của khách dài hạn

Vườn không nghĩ trong 3 ngày mà học viên lần đầu học làm gốm dài hạn có thể làm được những tượng gốm như này. Quá tuyệt vời phải không nào.

Sản phẩm của học viên dài hạn (16 buổi).

Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm

🏡 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương
☎️ 0274 246 1274 
👉 W: https://vuonnhagom.vn/ | Fanpage: www.facebook.com/vuonnhagom

← Bài trước Bài sau →