Học viên vẽ trên gốm - Mỹ thuật ứng dụng trên gốm

Học viên vẽ trên gốm - Mỹ thuật ứng dụng trên gốm

Mỹ thuật trên gốm.

Bình được xoay tay, sau đó học viên có khiếu hội hoạ vẽ lên bằng màu oxit trên nền đất sét trắng. Đề tài vẽ không giới hạn, kết quả là hàng bình vẽ thủ công của học viên đang được giới thiệu ở cửa hàng và cắm hoa trông cũng hài hoà, đẹp mắt.

Có năng khiếu hội hoạ, muốn thử nghiệm trên chất liệu mới, đến Vườn để trải nghiệm hội hoạ trên gốm.

Niềm vui khi gốm học viên được chọn giới thiệu trưng bày ở cửa hàng hoặc ứng dụng ngay trong không gian sống của chính mình.


___
Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
| Địa chỉ: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương | Sài Gòn: 629 Phạm Văn Đồng, Tp.Thủ Đức
| Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)

| Website: www.vuonnhagom.vn
| Liên hệ đặt sản xuất: https://vuonnhagom.vn/pages/hang-dat-san-xuat
← Bài trước Bài sau →