Học viên dài hạn lần đầu vẽ trên đĩa gốm

Học viên dài hạn lần đầu vẽ trên đĩa gốm

Lần đầu vẽ trên đĩa gốm, chấm một chút sắc xanh trên bầu trời, vẽ chuyến xe chầm chậm dừng đón khách.

Đĩa vẽ gốm của học viên. Hội họa trên chất liệu gốm và vẽ những điều yêu thích nhất.

___

Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
| Địa chỉ: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương | Sài Gòn: 629 Phạm Văn Đồng, Tp.Thủ Đức
| Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)

| Website: www.vuonnhagom.vn
| Liên hệ đặt sản xuất: https://vuonnhagom.vn/pages/hang-dat-san-xuat
← Bài trước Bài sau →