Tượng Phật Thích ca áo xanh dương, C15 x R29cm
 Tượng Phật Thích ca áo xanh dương, C15 x R29cm