Tượng Phật Thích ca áo xanh dương, gốm mỹ nghệ Nam bộ, C15 x R29cm
 Tượng Phật Thích ca áo xanh dương, gốm mỹ nghệ Nam bộ, C15 x R29cm