Tượng đất nung Ông già Noel, H16 cm
 Tượng đất nung Ông già Noel, H16 cm