Rùa cõng men trứng cút, D20cm
 Rùa cõng men trứng cút, D20cm