Quả bí trang trí Halloween, R15 cm
 Quả bí trang trí Halloween, R15 cm