Heo bách hoa, bông mới, nhỏ, D 27cm
 Heo bách hoa, bông mới, nhỏ, D 27cm