Chim én đu đưa, C15 x D20cm
 Chim én đu đưa, C15 x D20cm