Ché bách hoa lớn, gốm mỹ nghệ Nam bộ, C40 x R25cm
 Ché bách hoa lớn, gốm mỹ nghệ Nam bộ, C40 x R25cm
 Ché bách hoa lớn, gốm mỹ nghệ Nam bộ, C40 x R25cm