Bộ Nâu

Bộ Nâu "Hương vị quê nhà"

SKU: 0708n1u061
299,000₫

Mô tả

BỘ CHÉN BÁT LÁI THIÊU NÂU - 299.000 đồng/bộ
Bao gồm các sản phẩm sau:
1. Chén bí vàng: 10 cái
2. Chén tép nâu: 5 cái
3. Tô hoa nâu: 1 cái
4. Dĩa lớn hoa nâu: 1 cái
5. Dĩa nhỏ hoa nâu: 1 cái
6. Dĩa hoa tím: 1 cái
7. Dĩa ảo: 1 cái
8. Tô tượng:1 cái
9. Nồi 2 tai nhỏ: 1 cái
10. Bình trà + 10 tách: 1 bộ

Bộ sản phẩm của ký ức và hoài niệm
 Hướng dẫn mua hàng

  Chat với Vườn Nhà Gốm

 Bộ Nâu