Bộ Xanh Chén Bát Lái Thiêu "Hương vị quê nhà"

SKU: 0708x1h032
283,000₫

Mô tả

Bộ chén bát Lái Thiêu xanh - 283.000 đồng/bộ
Bao gồm các sản phẩm sau:
1. Chén viền xanh: 10 cái
2. Chén tép xanh: 4 cái
3. Tô viền xanh: 2 cái
4. Dĩa viền xanh lớn: 2 cái
5: Dĩa viền xanh nhỏ: 1 cái
6: Thố 12x12cm: 1 cái
7. Thố 16x16cm: 1 cái

Bộ sản phẩm của ký ức và hoài niệm.
 Hướng dẫn mua hàng

  Chat với Vườn Nhà Gốm

 Bộ Xanh Chén Bát Lái Thiêu
 Bộ Xanh Chén Bát Lái Thiêu
 Bộ Xanh Chén Bát Lái Thiêu
 Bộ Xanh Chén Bát Lái Thiêu