Bộ Nâu Chén bát Lái Thiêu "Hương vị quê nhà"

SKU: 0708n1u061
299,000₫

Mô tả

Bộ chén bát Lái Thiêu nâu- 299.000 đồng/bộ

Bao gồm các sản phẩm sau:
1. Chén bí vàng: 10 cái
2. Chén tép nâu: 5 cái
3. Tô hoa nâu: 1 cái
4. Dĩa lớn hoa nâu: 1 cái
5. Dĩa nhỏ hoa nâu: 1 cái
6. Dĩa hoa tím: 1 cái
7. Dĩa ảo: 1 cái
8. Tô tượng:1 cái
9. Nồi 2 tai nhỏ: 1 cái
10. Bình trà + 10 tách: 1 bộ

Bộ sản phẩm của ký ức và hoài niệm.
 
Hướng dẫn mua hàng

  Chat với Vườn Nhà Gốm

 Bộ Nâu Chén bát Lái Thiêu
 Bộ Nâu Chén bát Lái Thiêu
 Bộ Nâu Chén bát Lái Thiêu
 Bộ Nâu Chén bát Lái Thiêu
 Bộ Nâu Chén bát Lái Thiêu