Bình cắm hoa xương cá xanh lá, H32 cm
 Bình cắm hoa xương cá xanh lá, H32 cm