Bình vuốt tay, size nhí, chạm khắc hoạ tiết, H15 cm
 Bình vuốt tay, size nhí, chạm khắc hoạ tiết, H15 cm
 Bình vuốt tay, size nhí, chạm khắc hoạ tiết, H15 cm