Bình tú cầu dây lá nâu nhỏ, gốm thủ công mỹ nghệ Nam Bộ, C17 x R17cm

SKU: SP000162
450,000₫

Mô tả

• Quy cách: C17 x R17 cm

• Màu sắc/Họa tiết: Gốm chạm khắc thủ công họa tiết dây lá

• Chất liệu/Xuất xứ: Gốm thủ công do nghệ nhân Nam Bộ thực hiện

 Hướng dẫn mua hàng

  Chat với Vườn Nhà Gốm

 Bình tú cầu dây lá nâu nhỏ, gốm thủ công mỹ nghệ Nam Bộ, C17 x R17cm
 Bình tú cầu dây lá nâu nhỏ, gốm thủ công mỹ nghệ Nam Bộ, C17 x R17cm
 Bình tú cầu dây lá nâu nhỏ, gốm thủ công mỹ nghệ Nam Bộ, C17 x R17cm
 Bình tú cầu dây lá nâu nhỏ, gốm thủ công mỹ nghệ Nam Bộ, C17 x R17cm
 Bình tú cầu dây lá nâu nhỏ, gốm thủ công mỹ nghệ Nam Bộ, C17 x R17cm
 Bình tú cầu dây lá nâu nhỏ, gốm thủ công mỹ nghệ Nam Bộ, C17 x R17cm
 Bình tú cầu dây lá nâu nhỏ, gốm thủ công mỹ nghệ Nam Bộ, C17 x R17cm
 Bình tú cầu dây lá nâu nhỏ, gốm thủ công mỹ nghệ Nam Bộ, C17 x R17cm
 Bình tú cầu dây lá nâu nhỏ, gốm thủ công mỹ nghệ Nam Bộ, C17 x R17cm
 Bình tú cầu dây lá nâu nhỏ, gốm thủ công mỹ nghệ Nam Bộ, C17 x R17cm