Bình tú cầu bách hoa lớn, gốm mỹ nghệ Nam bộ, C25 x R27cm
 Bình tú cầu bách hoa lớn, gốm mỹ nghệ Nam bộ, C25 x R27cm