Bình hoa cúc củ tỏi, H50 cm
 Bình hoa cúc củ tỏi, H50 cm
 Bình hoa cúc củ tỏi, H50 cm