Bình gốm mỹ nghệ, chạm khắc chim phụng, H60 cm
 Bình gốm mỹ nghệ, chạm khắc chim phụng, H60 cm