Bình gốm mỹ nghệ Bách hoa cánh mới, H80 cm
 Bình gốm mỹ nghệ Bách hoa cánh mới, H80 cm