Bình bách hoa lục giác, H52 cm
 Bình bách hoa lục giác, H52 cm
 Bình bách hoa lục giác, H52 cm