Ở nhà làm gốm | Hướng dẫn Bộ dụng cụ ở nhà làm gốm

Ở nhà làm gốm | Hướng dẫn Bộ dụng cụ ở nhà làm gốm

Chỉ cần có đất, vài dụng cụ đơn giản là gia đình có thể cùng xây những ngôi nhà gốm, làm những vật yêu thích. Những điều nhỏ, niềm vui to, tin rằng gia đình mình đã có những khoảnh khắc và kỷ niệm đáng nhớ.

___

👉 Hướng dẫn Ở nhà làm gốm:  nhà làm gốm

👉 Dụng cụ làm gốm: Dụng cụ làm gốm

🏡 Video mới nhất của Vườn Nhà Gốm: Youtube Channel

🏡 Đăng ký workshop gốm: Đăng ký workshop làm gốm

← Bài trước Bài sau →