Không gian mở, nơi trải nghiệm làm gốm thủ công ở Vườn Nhà Gốm

Không gian mở, nơi trải nghiệm làm gốm thủ công ở Vườn Nhà Gốm

Sáng dậy sớm, khi học viên chưa đến, anh cameraman tranh thủ quay lại không gian mở lớp học làm gốm thủ công tại Vườn Nhà Gốm. 

Xem video để thấy không gian lớp học có gì đặc biệt nhé.

___

Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
| Địa chỉ: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương

| Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)

| Website: www.vuonnhagom.vn

| Các cửa hàng: https://vuonnhagom.vn/pages/lien-he

| Liên hệ đặt sản xuất: https://vuonnhagom.vn/pages/hang-dat-san-xuat

← Bài trước Bài sau →