Workshop làm gốm | Buổi làm gốm của Cha và Con 8/10/2020

Workshop làm gốm | Buổi làm gốm của Cha và Con 8/10/2020

Niềm vui của Cha và Con khi lần đầu làm gốm.


🍀🍀🍀
Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
| Địa chỉ:120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương
| Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)
| Tiktok: tiktok.com/@vuonnhagom
| Instagram: instagram.com/vuonnhagom.studio/
| Website: www.vuonnhagom.vn

← Bài trước Bài sau →