Nhật Ký Học Làm Gốm Dài Hạn | Ngày thứ sáu học viên trang trí và hoàn thiện sản phẩm đã tạo hình

Nhật Ký Học Làm Gốm Dài Hạn | Ngày thứ sáu học viên trang trí và hoàn thiện sản phẩm đã tạo hình

#Day6 

Học viên tiếp tục trang trí và hoàn thiện các sản phẩm đã tạo hình trước đó.

__

 Xem không gian Vườn Nhà Gốm tại đây 

 Ảnh các buổi workshop: Ảnh workshop

 Các bài viết: Trải nghiệm làm gốm

🏡 Hotline workshop: 0968 324 288

← Bài trước Bài sau →