Nhật Ký Học Làm Gốm Dài Hạn | Ngày thứ năm trang trí sản phẩm gốm bằng hình thức khắc

Nhật Ký Học Làm Gốm Dài Hạn | Ngày thứ năm trang trí sản phẩm gốm bằng hình thức khắc

#Day5 

Ngày thứ năm của lớp học làm gốm dài hạn 16 buổi, học viên tiếp tục thực hành trang trí gốm trên các sản phẩm đã tạo hình từ các buổi học trước bằng hình thức khắc trên gốm.

___

 Xem không gian Vườn Nhà Gốm tại đây 

 Ảnh các buổi workshop: Ảnh workshop

 Các bài viết: Trải nghiệm làm gốm

🏡 Hotline workshop: 0968 324 288

← Bài trước Bài sau →