Nhật Ký Học Làm Gốm Dài Hạn | Ngày thứ bảy học viên thực hành men màu trên sản phẩm

Nhật Ký Học Làm Gốm Dài Hạn | Ngày thứ bảy học viên thực hành men màu trên sản phẩm

#Day7

Học viên thực hành lên màu men trên sản phẩm của mình và được hiểu rõ hơn về quá trình nung sản phẩm.


__

 Xem không gian Vườn Nhà Gốm tại đây 

 Ảnh các buổi workshop: Ảnh workshop

 Các bài viết: Trải nghiệm làm gốm

🏡 Hotline workshop: 0968 324 288

← Bài trước Bài sau →