Buổi học xoay gốm của học viên dài hạn

Buổi học xoay gốm của học viên dài hạn

Một buổi học xoay gốm của học viên dài hạn khoá 16 buổi, khóa khai giảng vào tháng 2/2021.

Học xoay gốm, được tâm huyết hướng dẫn tận tình.

___
Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
| Địa chỉ: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương | Sài Gòn: 629 Phạm Văn Đồng, Tp.Thủ Đức
| Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)

| Website: www.vuonnhagom.vn
| Liên hệ đặt sản xuất: https://vuonnhagom.vn/pages/hang-dat-san-xuat
← Bài trước Bài sau →