Một ngày hoạt động tại Xưởng gốm Thủ Biên có gì!

Một ngày hoạt động tại Xưởng gốm Thủ Biên có gì!

Một ngày hoạt động tại Xưởng gốm Thủ Biên - Xưởng gốm theo phương thức sản xuất gốm thủ công Nam bộ có gì:

- Có hoạt động nghiên cứu, tạo hình, sản xuất diễn ra hàng ngày

- Có học viên dài hạn học làm gốm

___

Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
| Địa chỉ: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương

| Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)

| Website: www.vuonnhagom.vn

| Các cửa hàng: https://vuonnhagom.vn/pages/lien-he

| Liên hệ đặt sản xuất: https://vuonnhagom.vn/pages/hang-dat-san-xuat

← Bài trước Bài sau →