Một ngày ở Vườn | 7.4.2020: Ươm những mầm non

Một ngày ở Vườn | 7.4.2020: Ươm những mầm non

Một ngày ở Vườn: Mỗi ngày là một niềm vui 

7.4.2020: Hôm nay Vườn tiếp tục ươm mầm. 

Nhà mình nếu có chậu đất nung nhỏ, có thể ươm được nhiều loại hạt, rau và cả cây hoa bé xíu nữa.

Không trồng được cây lớn, mình cứ trồng cây nhỏ.

Nếu không có gì quá bận, hãy ngồi ngắm nhìn những mầm cây vừa lên.

Những mầm non vừa lên

Gieo hạt, tưới tắm và ngắm nhìn.

Cây ơi mau lớn nha

Nụ hoa bé xíu...

Mình cùng đi tắm nắng

___

Một ngày ở Vườn Nhà Gốm - chuyên mục mỗi ngày một niềm vui tại nơi có gốm

Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
🏡 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương
☎️ 0274 246 1274 
👉 Website: www.vuonnhagom.vn