Một ngày ở Vườn | 22.4.2020: Vòng quanh cho một khởi đầu mới

Một ngày ở Vườn | 22.4.2020: Vòng quanh cho một khởi đầu mới

Một ngày ở Vườn: Mỗi ngày là một niềm vui 

22.4.2020: Vòng quanh cho một khởi đầu mới 

Hôm nay, Vườn không làm gì hết. Không nấu cơm, nấu chè hay nướng bắp, nướng khoai. 

Cũng không vô đất trồng cây. Vườn chỉ đi vòng vòng, đợi tin mới và chuẩn bị rủ anh chị lên Lái Thiêu chơi thôi. 

Vẫn là showroom cũ nhưng giờ có thêm bàn ghế, anh chị có thể nghỉ chân và xem gốm.

Vẫn là con đường cũ, mỗi trưa đón nắng và gió.

Chậu gốm quen giờ thêm vài cây gia vị.

Này là hôm trước chụp lại chậu heo con bỏ quên.

Hạt hôm bữa gieo giờ lên lá lớn, chuẩn bị leo giàn.

Chụp cận để thấy cây lên vẫn tốt. Ít bữa anh chị ghé chơi là sẽ leo đầy giàn.

À không, Vườn vẫn đóng hàng, vẫn giao hàng liên tục ạ.

__

Một ngày ở Vườn - chuyên mục mỗi ngày một niềm vui tại nơi có gốm

Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
🏡 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương
☎️ 0274 246 1274 
👉 Website: www.vuonnhagom.vn

← Bài trước Bài sau →