Một ngày ở Vườn | 2.4.2020: Vườn trồng cây để lấy bóng mát, để ươm mầm xanh

Một ngày ở Vườn | 2.4.2020: Vườn trồng cây để lấy bóng mát, để ươm mầm xanh

Một ngày ở Vườn: Mỗi ngày là một niềm vui 

2.4.2020: "Ai trồng cây người đó có bóng mát..."

Nên Vườn trộn đất và cho cây vào chậu, những ngày tiếp theo sẽ là những ngày chăm sóc.

Xới đất, trộn đất, ủ đất...

Vườn trồng hoa màu đỏ trong chậu màu nâu...

Thêm đất cho cây trâm ổi trong chậu đa giác

Cây vô chậu tô đơn sắc gọn gàng

Cây lá treo trên chậu đất nung...

___

Một ngày ở Vườn Nhà Gốm - chuyên mục mỗi ngày một niềm vui tại nơi có gốm

Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
🏡 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương
☎️ 0274 246 1274 
👉 Website: www.vuonnhagom.vn