Tv.Series 101 | Eps 1: Làm Gốm Thủ Công - Xoay gốm

Tv.Series 101 | Eps 1: Làm Gốm Thủ Công - Xoay gốm

Series 101: Chuỗi bài giới thiệu các công đoạn cơ bản của quá trình làm gốm thủ công tại Vườn Nhà Gốm.

Mở đầu của Series 101 là kỹ thuật tạo hình trên bàn xoay, qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân, đất hòa nhịp vũ điệu xoay tròn mang hình thái mới.

___

👉 Hướng dẫn Ở nhà làm gốm: Ở nhà làm gốm

👉 Dụng cụ làm gốm tại nhà: Dụng cụ làm gốm

🏡 Theo dõi Vườn Nhà Gốm trên youtube: Youtube Channel

🏡 Chuyên trang Trải nghiệm gốm thủ công: Vuonnhagom.studio