Vườn Nhà Gốm - Không gian của những mảng màu đẹp như bức tranh ghép gốm

Vườn Nhà Gốm - Không gian của những mảng màu đẹp như bức tranh ghép gốm

 

Video ghi lại không gian, lối đi, khu trưng bày, ngoài sân, trong nhà và những góc gốm, tạo thành bức tranh ghép gốm nhiều màu sắc. Cùng đi với cameraman để xem một nơi có gốm, có những gì!

___

Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
| Địa chỉ: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương

| Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)

| Website: www.vuonnhagom.vn

| Các cửa hàng: https://vuonnhagom.vn/pages/lien-he

| Liên hệ đặt sản xuất: https://vuonnhagom.vn/pages/hang-dat-san-xuat

← Bài trước Bài sau →