TV.Series102 | Xoay gốm cùng Vườn #3 - Gốm nằm trong gốm

TV.Series102 | Xoay gốm cùng Vườn #3 - Gốm nằm trong gốm

TV.Series102 là những trình diễn xoay gốm ở Vườn, mong chúng ta có thêm nhiều niềm vui mới.

Lần này, Xưởng thực hiện một kỹ thuật có tên là "gốm trong gốm". Một chiếc bình nhỏ, được bao lại bằng những chiếc bình to phía ngoài.

Và đây cũng là một trong những nội dung mới trong các buổi trải nghiệm làm gốm mỗi cuối tuần ở Vườn.

___

👉 Hướng dẫn làm gốm: Ở nhà làm gốm

👉 Dụng cụ làm gốm: Dụng cụ làm gốm

🏡 Video mới nhất của Vườn Nhà Gốm: Youtube Channel

🏡 Đăng ký workshop gốm: Đăng ký

← Bài trước Bài sau →