TV.Series103 | Ở nhà làm gốm #4 - Giới thiệu men oxit

TV.Series103 | Ở nhà làm gốm #4 - Giới thiệu men oxit

Men oxit là loại men chuyên dụng trong vẽ gốm, giữ được đúng màu nếu nung thành phẩm. Cùng với bộ dụng cụ làm gốm tại nhà, Vườn giới thiệu sơ lược về cách sử dụng những điều lưu ý về men, vậy là có thể sáng tạo "không giới hạn" tại nhà rồi. 

Clip lần này của Series 103, Vườn giới thiệu bộ về màu oxit trong trang trí để chúng ta có thể ở nhà thực hiện một cách dễ dàng và vui.

Vườn sẽ thường xuyên hướng dẫn cách thực hiện qua các video trong "TV.Series 103 | Ở nhà làm gốm".

___

👉 Hướng dẫn Ở nhà làm gốm: Ở nhà làm gốm

👉 Dụng cụ làm gốm tại nhà: Dụng cụ làm gốm

🏡 Video mới nhất của Vườn Nhà Gốm: Youtube Channel

🏡 Đăng ký workshop gốm: Đăng ký workshop làm gốm