TV.Series 103 | Ở nhà làm gốm #3 - In khuôn, In chú gà cánh vàng

TV.Series 103 | Ở nhà làm gốm #3 - In khuôn, In chú gà cánh vàng

Với bộ dụng cụ làm gốm tại nhà, anh chị và các bạn có thể tự do sáng tạo các sản phẩm với đất.

Vườn hướng dẫn thêm sử dụng đất và khuôn để in ra được một sản phẩm gốm dễ thương, "con gà cánh vàng".

Chỉ cần có đất, có các công cụ đơn giản, anh chị và các bạn nhỏ hoàn toàn có thể sáng tạo, tự tay làm gốm ở nhà. Vườn sẽ thường xuyên hướng dẫn cách thực hiện qua các video trong "TV.Series 103 | Ở nhà làm gốm"

___

👉 Hướng dẫn Ở nhà làm gốm: Ở nhà làm gốm

👉 Dụng cụ làm gốm tại nhà: Dụng cụ làm gốm

🏡 Video mới nhất của Vườn Nhà Gốm: Youtube Channel

🏡 Chuyên trang Trải nghiệm gốm thủ công: Vuonnhagom.studio