Livestream #5 | Dạo một vòng Vườn rồi thăm Xưởng làm gốm thủ công

Livestream #5 | Dạo một vòng Vườn rồi thăm Xưởng làm gốm thủ công

Hôm nay, cùng Vườn đến Xưởng để biết nhiều hơn về các công đoạn làm gốm thủ công.
Cùng Vườn bắt đầu thôi...

___

Đăng ký theo dõi youtube channel của Vườn Nhà Gốm để xem những video mới nhất về gốm theo tinh thần và trải nghiệm mới: Youtube Channel
___
Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm

👉 Hướng dẫn Ở nhà làm gốm: Ở nhà làm gốm

👉 Dụng cụ làm gốm tại nhà: Dụng cụ làm gốm

🏡 Đăng ký workshop gốm: Đăng ký workshop làm gốm

← Bài trước