Livestream #1 | Ở nhà làm gốm - Giới thiệu khuôn in gốm

Livestream #1 | Ở nhà làm gốm - Giới thiệu khuôn in gốm

Livestream lần này sẽ cùng nhau tham quan một vòng Xưởng và chia sẻ thêm các thông tin về bộ dụng cụ làm gốm tại nhà.

Với bộ dụng cụ làm gốm tại nhà,gồm đất và vài công cụ đơn giản, anh chị và các bạn nhỏ hoàn toàn có thể sáng tạo, tự tay làm gốm ở nhà: Bình hoa, chú gà con, chiếc lá, ngôi nhà nhỏ...

Vườn sẽ thường xuyên hướng dẫn cách thực hiện qua các video trong "TV.Series 103 | Ở nhà làm gốm"

___

👉 Hướng dẫn Ở nhà làm gốm: Ở nhà làm gốm

👉 Dụng cụ làm gốm tại nhà: Dụng cụ làm gốm

🏡 Video mới nhất của Vườn Nhà Gốm: Youtube Channel

🏡 Chuyên trang Trải nghiệm gốm thủ công: Vuonnhagom.studio