TV.Series103 | Hướng dẫn làm gốm #6 - Bước đầu tiên, xoay ống | Throwing pottery

TV.Series103 | Hướng dẫn làm gốm #6 - Bước đầu tiên, xoay ống | Throwing pottery

Series 103: Những hướng dẫn thực hiện sản phẩm gốm và xoay gốm cơ bản.

Nối tiếp các hướng dẫn làm gốm bằng cách tạo hình đơn giản, Vườn hướng dẫn anh chị và các bạn cách thực hiện một sản phẩm trên bàn xoay. Bắt đầu từ các bước cơ bản: Định tâm - Khui lỗ - Vuốt ống.

Making pottery for begginer.

___

👉 Hướng dẫn làm gốm: Ở nhà làm gốm

👉 Dụng cụ làm gốm: Dụng cụ làm gốm

🏡 Video mới nhất của Vườn Nhà Gốm: Youtube Channel

🏡 Đăng ký workshop gốm: Đăng ký

← Bài trước Bài sau →