Vườn Nhà Gốm là Đối tác Chiến lược, tham gia sự kiện Dung Dăng Dung Dẻ do Echoing Drum tổ chức

Vườn Nhà Gốm là Đối tác Chiến lược, tham gia sự kiện Dung Dăng Dung Dẻ do Echoing Drum tổ chức

Hành trình mới mang Gốm Thủ Công Nam Bộ đến gần hơn với đời sống mọi người và mọi nhà.

Nghề gốm truyền thống Nam bộ được xây dựng, lưu giữ và phát triển đến ngày nay, để lại nhiều giá trị văn hóa, nghệ thuật, gắn liền với nhịp sống người dân Nam bộ, do đó, luôn cần được tôn vinh, bảo tồn và phát triển theo tinh thần mới, phương thức mới. Thế hệ trẻ đầy sáng tạo, yêu văn hoá và nghệ thuật sẽ giúp chúng ta hiện thực điều đó. 

Vườn Nhà Gốm với vai trò là Đối tác Chiến lược, thông qua sự kiện Dung Dăng Dung Dẻ do Echoing Drum - Vang Vọng Trống Chầu tổ chức, sẽ tạo cầu nối, mở ra cánh cửa tiếp cận văn hóa của nghề gốm, mang không gian kết nối mới đến với thế hệ trẻ yêu văn hoá, để cùng đồng điệu với những giá trị truyền thống của nghề gốm thủ công Nam bộ.

🎊 Thời gian: 9g00 - 17g00, từ 23/01 đến 30/01/2021
🎊 Địa điểm: Đường sách Nguyễn Văn Bình

___

Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
| Địa chỉ: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương
| Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)

| Website: www.vuonnhagom.vn
| Liên hệ đặt sản xuất: https://vuonnhagom.vn/pages/hang-dat-san-xuat
← Bài trước Bài sau →