Góc Feedback | Sản phẩm của khách hàng tại

Góc Feedback | Sản phẩm của khách hàng tại "Cà phê Hồi Đó"

Sản phẩm chum, đôn, ghế mosaic, chén bát,... của Vườn Nhà Gốm tại quán "Cà phê Hồi đó" 🥰

Các mẫu trên hiện đang có sẵn tại Vườn Nhà Gốm 120 Gia Long, Lái Thiêu và 629 Phạm Văn Đồng, Thủ Đức.


___
Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
| Địa chỉ: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương
| Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)

| Website: www.vuonnhagom.vn
| Liên hệ đặt sản xuất: https://vuonnhagom.vn/pages/hang-dat-san-xuat

← Bài trước Bài sau →