Làm gốm thủ công

Làm gốm thủ công

Vườn Nhà Gốm mong muốn mang những công đoạn làm gốm thủ công đến gần gủi hơn với mọi người. Những người thợ với tâm hồn đồng điệu, ngồi nơi đây, đôi bàn tay nhẹ nhàng gửi tình yêu với gốm.

Làm gốm thủ công là khi đất khàn qua lửa, thành hình thái khác, là đọng lại vết tích cá nhân.


  Vườn Nhà Gốm

  Vuonnhagom.studio

 120/4 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương

 Google map

← Bài trước Bài sau →