Vườn Nhà Gốm - Làm gốm thủ công

Vườn Nhà Gốm - Làm gốm thủ công

Vườn Nhà Gốm mong muốn mang những công đoạn làm gốm thủ công đến gần gủi hơn với mọi người. Những người thợ với tâm hồn đồng điệu, ngồi nơi đây, đôi bàn tay nhẹ nhàng gửi tình yêu với gốm.

Làm gốm thủ công là khi đất khàn qua lửa, thành hình thái khác, là đọng lại vết tích cá nhân.


___

Vườn Nhà Gốm kể các câu chuyện làm gốm thủ công tại: Làm gốm thủ công

← Bài trước Bài sau →