Một nơi có gốm

Làm gốm thủ công

Vườn Nhà Gốm mong muốn mang những công đoạn làm gốm thủ công đến gần gủi hơn với mọi người. Những người thợ với tâm...

Mình đi vẽ gốm

Khi họa tiết hiện dưới nét cọ, khoác lên áo gốm, là lúc bắt gặp niềm vui, hanh phúc trên gương mặt, nhoẻn miệng cười...

Trải nghiệm nghề Gốm

Nhằm mang cho khách hàng có trải nghiệm độc đáo về nghề gốm, định kỳ Thứ Năm hàng tuần, Vườn sẽ tổ chức luân phiên...

Tản mạn một nơi có gốm

(N.A) Mình nhắc đến Lái Thiêu, bạn nói: Lái Thiêu có trái cây. Vậy, gửi vài hương vị về chơi;Mình nói: Lái Thiêu còn có...