Chuyện gốm | Làm gốm thủ công: Xu gốm

Chuyện gốm | Làm gốm thủ công: Xu gốm

🌱🌱
Trong các công đoạn thực hiện gốm thủ công, có một khâu tên nghe rất vui là "Xu" (Xưởng giải thích đó là Cạo Nguội).

Hồi trước, Vườn cứ tưởng xoay xong sản phẩm, lấy ra từ bàn xoay, cứ để khô, vậy là có thể phủ men và nung được rồi. Nhưng không phải vậy, mấy lần nghe Xưởng kể mới biết, thì ra muốn có được sản phẩm gốm hoàn thiện, còn qua nhiều bước nhỏ nhỏ và tỉ mẫn khác. Vườn thích nhất là khâu "Xu", tại vì Xưởng nói, "Sản phẩm nào cùng cần được Làm Đẹp". Dáng hình gọn gàng, tươm tất, đẹp hay không là nhờ vào cạo nguội...

Mà dáng tay khi "Xu" cũng đẹp nữa.

Chuyện về "Xu" còn nhiều và dài lắm, hôm nào Vườn lại kể tiếp.

___

Vườn Nhà Gốm kể các câu chuyện làm gốm thủ công tại: Làm gốm thủ công

← Bài trước