Chuyện gốm | Làm gốm thủ công: Phơi gốm

Chuyện gốm | Làm gốm thủ công: Phơi gốm

🌱🌱
"Biết đâu sớm mai nắng 

Em phơi cuộc tình..."

[QB]. 

"Phơi" là việc đương nhiên đến mức tưởng như không nằm trong các công đoạn của sản xuất gốm thủ công. Hôm trước, Vườn thắc mắc, không biết phải trả qua bao nhiêu mùa nắng thì sản phẩm gốm mới thành hình, thành dạng.

Tính đi, tính lại... thì nhiều lắm. Bởi vì, "Phơi" cũng phải phù hợp. Xưởng kể, không phải cứ để ra nắng cho khô là được. Mà như "phơi cuộc tình" vậy đó, phải ngồi trông, rồi cảm nhận bằng tay hoặc vỗ nhẹ vào thành để nghe tiếng,... nhiều cách lắm. Quan trọng là người thợ gốm hiểu được đất, biết được lúc nào thì nên làm gì tiếp theo.

Đây là lần "phơi đầu tiên", khi sản phẩm vừa ra khỏi bàn xoay, chỉ cần các bạn ấy vừa ráo là sẽ "Xu" được rồi...

Không biết anh chị còn nhớ "Xu" là gì không...

___

Vườn Nhà Gốm kể các câu chuyện làm gốm thủ công tại: Làm gốm thủ công

← Bài trước Bài sau →